top of page

Verksamheten drivs i företagsformen ekonomisk förening. K.I.M! verkar i region Norra Mellansverige med Värmland, Dalarna och Gävleborgs län samt i region Östra Mellansverige som omfattar Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. 

  K.I.M! vänder sig till alla - vi skapar plats i verksamheten och i samhället.   

Det finns många olika former för och variationer av sociala företag.


Tillsammans med företrädare för företagen, rådgivare och andra myndigheter har Tillväxtverket tagit fram kriterier som definierar ett arbetsintegrerande socialt företag:

  • driver näringsverksamhet med målsättning att integrera människor i samhälle och arbetsliv.
  • skapar delaktighet för med - arbetarna genom ägande, avtal eller annat väldokumenterat sätt.
  • återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamhet.
  • är organisatoriskt fristående från offentlig sektor.
  • binder samman entreprenör-skap med individens behov av arbete och samhällets behov av tjänster.
  • driver affärsverksamhet där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum.

    Klicka på loggan så kommer du till Tillväxtverkets hemsida, för mer info!

bottom of page