top of page

Verksamheten drivs i företagsformen ekonomisk förening. K.I.M! verkar i region Norra Mellansverige med Värmland, Dalarna och Gävleborgs län samt i region Östra Mellansverige som omfattar Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. 

  K.I.M! vänder sig till alla - vi skapar plats i verksamheten och i samhället.   

KIMCENTER

Här får du möjlighet att hitta din egen unika väg från bidragsberoende till egen försörjning. Du har koll på dina förutsättningar och svårigheter, som du uppfattar dem. Vi har kunskap och erfarenheter som gör att vi kanske ser annorlunda på dig - allt är möjligt! Med vår verktygslåda fylld med vässade redskap och användbara metoder så kartläggs dina utbildningar, eventuella arbeten och alla de erfarenheter som gör dig till den fantastiska människa du är. Vi skapar tillsammans ett bra utgångsläge utifrån din nuvarande position. Vi lägger en handlingsplan där mål att sträva efter och mål att uppnå anger riktningen, delmål stakar ut vägen och processmålen håller farten uppe. För att orka hålla processen igång är det viktigt att må så bra som möjligt. Vi undervisar om hur du kan höja dina friskfaktorer. De är: kost, hälsa, motion, sunda relationer, socialt nätverk och en hållbar ekonomi. Förbättrar man dessa så ökar livskvaliteten - ännu en friskfaktor!


Därifrån går vi vidare med workshops där du lär dig de sju landmärkena för hälsa och hållbar utveckling, dessa modellerar vi på olika sätt så att du finner förhållningssätt och strategier för att framöver kunna vårda dina friskfaktorer och behålla - med dina mått mätt, god standard på din vardag


Nu är det dax att se på vad du ska ägna dig åt för att få inkomster som bär i din uppgraderade vardag. Mer studier, hitta en anställning eller skapa ditt eget arbete? Fördjupade studier efter dina behov kan vi hjälpa dig att välja och söka. Du kan även få stöd under din utbildning.


Vill du ut på arbetsmarknaden så har vi kontakter med företag inom olika branscher så att du kan göra studiebesök eller komma med till någon av våra platser för utbildning i grundläggande kunskap inom ett flertal olika yrkeskategorier för att sedan prova på eller praktisera på någon arbetsplats.


Har vi väckt en slumrande entreprenör i dig? Sök till vårt program för att lära dig mer om företagande, skapa verksamhetsbeskrivning, handlingsplan och marknadsföringsplan. Vad vill du vara företagare i, vad brinner för? Det blir bäst resultat om man utgår från det, härifrån kommer din drivkraft!

bottom of page