top of page

Verksamheten drivs i företagsformen ekonomisk förening. K.I.M! verkar i region Norra Mellansverige med Värmland, Dalarna och Gävleborgs län samt i region Östra Mellansverige som omfattar Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. 

  K.I.M! vänder sig till alla - vi skapar plats i verksamheten och i samhället.   

KIM UNG

Inom KIM! Kom Igen Människa! har vi ett spirande ungdomsarbete där vi erbjuder ungdomar möjlighet att förändra sin vardag och påverka sitt liv.


Här är en länk till sidan: http://www.nokittvifinnsatkim.com/

bottom of page