Ett arbetsintegrerande socialt företag - Slogan
Verksamheten drivs i företagsformen ekonomisk förening. K.I.M! verkar i region Norra Mellansverige med Värmland, Dalarna och Gävleborgs län samt i region Östra Mellansverige som omfattar Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. 
 

  K.I.M! vänder sig till alla - vi skapar plats i verksamheten och i samhället.  
         __________________________________________________

         Aktörer på marknaden för socialt företagande

MÖTESPLATS SOCIAL INNOVATION
- Ett nationellt kunskapscentrum inom området social innovation och samhällsentreprenörskap

Klicka på M:et så kommer du till hemsidan!

Klicka på loggan så kommer du till Coompanions hemsida, välj stad!Riksorganisationen för vård och     Klicka på loggan för att 
social omsorg utan vinstsyfte        komma till hemsidan!Klicka på loggan så                
kommer du till hemsidan!

Site Builder drivs av  Vistaprint