top of page

Verksamheten drivs i företagsformen ekonomisk förening. K.I.M! verkar i region Norra Mellansverige med Värmland, Dalarna och Gävleborgs län samt i region Östra Mellansverige som omfattar Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. 

  K.I.M! vänder sig till alla - vi skapar plats i verksamheten och i samhället.   

Alla som vill stötta föreningens verksamhet med medlemskap kan till reducerat pris ta del av friskvård, seminarium, workshops, kurser och föreläsningar samt frukostar och temaluncher som föreningen erbjuder. Ansök om medlemskap via kontaktformuläret


Företag och organisationers medlemskap ger tillgång till ett nätverk av företagsspecialiserad arbetskraft. Föreningen inbjuder också till flera frukostseminarium med informationsträffar för att dela kunskap om socialt företagande och information om vad du kan göra som aktivt deltagande företagare. Medlemskap för företag och organisationer innefattar förutom att välja oss som friskvårdspartner ett aktivt deltagande i skapandet av ett nätverk av arbetsplatsspecialiserad arbetskraft, vi berättar hur det går till och hur kostnadseffektivt detta är.


Du som av olika skäl och på olika sätt står utanför arbetsmarknaden hittar här en väg in som anpassas efter varje individs behov och förmåga. Föreningen erbjuder ett långsiktigt stöd där var och en kan växa i sin egen takt och finna sin plattform att stå på och från den kan vi hjälpas åt att staka ut en väg som håller och som leder fram mot nästa mål. Föreningen skapar arbetstillfällen samt erbjuder praktikplatser och lärlingsplatser. I samverkan med andra företag och organisationer hittar vi även platser inom andra branscher än vår.


En social förening som bedriver socialt företagande dels för att du ska kunna samverka med oss för att komma in på arbetsmarknaden om du varit borta från den, dels för att du ska kunna få stöd och hjälp om du aldrig haft ett arbete på den svenska arbetsmarknaden, till exempel om du är ung och inte har haft något jobb än eller om du är född utrikes och inte har kommit ut på arbetsmarknaden av den anledningen. 

bottom of page